Tag: เครื่องดนตรีล้านนา

เครื่องดนตรีล้านนา 2 ชนิดที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เครื่องดนตรีสมัยใหม่

เครื่องดนตรีล้านนาเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่สวยงามของทางภาคเหนือ ซึ่งการเล่นเครื่องดนตรีล้านนาส่วนใหญ่จะบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ หรือ ตามงานเทศกาลของชาวล้านนา ไม่ว่าจะเป็น งานขันโตก และ งานอื่น ๆ โดยปกติเครื่องดนตรีล้านนาเป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน มีลักษณะเรียบง่ายและประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติหรือไม่ก็เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เครื่องดนตรีล้านนา เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่น และ มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ วันนี้เราเลยขอหยิบเครื่องดนตรีล้านนา 2 ชนิดที่เรียกได้ว่าทั้งเสียงเพราะ และ มีเสน่ห์ไม่แพ้เครื่องดนตรีสมัยใหม่เลยค่ะ ซึง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา ที่มีลักษณะคล้ายพิณ หรือ หากเทียบกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ก็มีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับกีตาร์ และ เบส แต่มีวิธีเล่นโดยการดีด ซึงจะแบ่งเป็นคู่สายบนและคู่สายล่าง มี 4 สาย คู่สายล่าง 2 สาย คู่สายบน 2 สาย การเล่นจะถือแนบหน้าอกด้วยมือซ้าย…

Back to top